Referater

Læs referaterne fra Skejbygård Kollegiets møder. Se regnskaber og budgetter.

Ny affaldssortering

Referat af afdelingsmøde

Indkomne forslag til afdelingsmøde d. 6. december

Forslag 1: Tilføjelse til husordens § 2:

Tilføjelse af følgende: 

§ 2, stk. 2: Søndag til torsdag skal der senest kl. 23 være ro på kollegiet.

§ 2. stk. 3: Fredag og lørdag skal der senest kl. 02 være ro på kollegiet.

Forslagsstillere: Afdelingsbestyrelsen

Forslag 2: Kollektiv afmelding af reklamer og ugeaviser på hele kollegiet.

Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen